مسابقه ی ایده نما در دانشگاه کاشان برگزار شد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۷۴۴ بدون موضوع
تعداد بازدید:۱۳۰۵

مدیر مرکز رشد و مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: در راستای تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای طرح شتاب که مشتمل بر شناسایی و توانمندسازی ایده های دانشجویان می باشد، مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه جاری چهارمین رخداد ایده پردازی را تحت عنوان ایده نما برگزار کرد.

مهندس داوود حسنعلیان اظهار داشت: در این رخداد از بین ایده های ارسال شده، 14 ایده پرداز، ایده های خود را به قضاوت گذاشتند و پس از بیان ایده خود به سؤالات داوران پاسخ دادند.

وی افزود: در پایان خانم ریحانه معصومی، سعید کوشافر و محمد علیزاده حائز رتبه ی اول تا سوم شدند.

مدیر مرکز کارآفرینی و رشد دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: برگزاری مستمر و هدفمند این رخداد می تواند  زمینه ساز جهت دهی و کاربردی کردن آموزشها از نظر علمی و عملی باشد و این اولین اقدام جهت ورود به دانشگاه کارآفرین محسوب می شود.

 قبل از بیان ایده دکتر ثابت در مورد نحوه ی ارایه و فروش ایده به تفصیل سخنرانی کرد.

 


( ۱ )

نظر شما :