دانشجویان آموزشکده ی فنی و حرفه ای دختران از مرکز رشد بازدید کردند.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۷۴۳ بدون موضوع
تعداد بازدید:۲۸۹۸

در این بازدید که با حضور دانشجویان رشته ی کامپیوتر آموزشکده ی فنی و حرفه ای دختران کاشان انجام شد، ابتدا مهندس حسنعلیان، مدیر مرکز رشد، در رابطه با فلفسه ی وجودی مرکز رشد و نیز در رابطه با آینده ی شغلی این دانشجویان صحبت کرد و راهکارهایی را ارائه نمود. سپس نمایندگان واحدهای مربوط به حوزه ی  کامپیوتر و آی تی مرکز به ارائه ی فعالیتهای واحد خود پرداختند. در نهایت دانشجویان به دلخواه از واحدها بازدید کردند و از نزدیک با فعالیتهای آنها آشنا شدند.


( ۳ )

نظر شما :