ثبت اختراع بين المللي با حمايت معاونت علمي رياست جمهوري

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۷۴۱ بدون موضوع
تعداد بازدید:۲۲۵۹

متقاضیانی که ادعاي اختراع بين المللي دارند مي توانند فرايند ذيل را براي اخذ حمايت معاونت علمي رياست جمهوري طي نمايند:

به اطلاع مي رساند كه كانون پتنت رياست جمهوري از تمامي اختراعاتي كه شرايط اختراع را دارا باشد، جهت ثبت اختراع در خارج از كشور حمايت به عمل مي آورد. به اين منظور، متقاضي باید درخواست خود را از طريق پرتال ارسال نمايد. پس از فرايند ارزيابي و داوري دقيق، نتيجه به متقاضي اعلام خواهد شد.

لينك هاي زير مراحل فرايند حمايت از ثبت اختراع را در كانون پتنت بيان مي كند. ضمناً بر اساس مصوبات شوراي پژوهش و فناوري عزيزاني كه بيش از 50 درصد مالكيت اختراع خود را به نام دانشگاه ثبت نمايند، از 3 امتياز پژوهشي برخوردار خواهند شد.


http://patentoffice.ir/index.php?ctrl=static_page&actn=get_static_page&lang=1&id=1976

http://patentoffice.ir/index.php?ctrl=static_page&actn=get_static_page&lang=1&id=1956


نظر شما :