بازدید مدیر و واحدهای مستقر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲۵ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۷۳۹ بدون موضوع
تعداد بازدید:۸۷۸

 مدیر و نمایندگان واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مرکز رشد بازدید کردند. در این بازدید دکتراعظمی در رابطه با رشته ها، فعالیت ها و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و مشکلات پیش رو توضیحاتی داد. سپس نمایندگان واحدها ایده و واحد خود را معرفی کردند.  دکتر حسنعلیان، مدیر مرکز رشد دانشگاه کاشان،  ضمن خوشامدگویی در رابطه با دانشگاه های نسل سوم ( کارآفرین ) توضیحاتی داد و لازمه ی وجود مرکز رشد در هر دانشگاه را وجود یک مرکز کارآفرینی قوی دانست. مدیر مرکز رشد دانشگاه کاشان تغییر در نگرش مدیریت دانشگاه را نسبت به مبحث کارآفرینی و فلسفه ی مراکز رشد لازم دانست.

وی همچنین خاطر نشان کرد که پزشکی یک علم بین رشته ای است؛ در حالی که بسیاری از رشته های دانشگاه علوم پزشکی قابلیت تجاری سازی دارد، مخصوصاً اگر در کنار دیگر رشته ها قرار گیرد. حسنعلیان همچنین آمادگی مراکز کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه کاشان را جهت همکاری و ارائه ی آموزشهای لازم   به دانشجویان انعقاد تفاهم نامه اعلام کرد.

 


نظر شما :