تحقیق و توسعه
نرم افزاری ایده پرداز طلوع

کد استقرار: UOK00R057
تاريخ ورود: 1386/10/01
تاريخ خروج: 1387/10/1
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تکمیل ساختار نرم افزار تحت وب CRM
اعضاء:

عباس مسجدی
سخت افزار کامپیوتر

حمید رضا متشکر
مهندسی مکانیک
دستاوردها: