شرکت
نرم افزاری ایده پرداز طلوع

کد استقرار: UOK00S024
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1384/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید محصولات نرم افزاری و تکمیل ساختار نرم افزار تحت وب CRM
اعضاء:

حمید رضا متشکر
کارشناسي مهندسی مکانیک

عزيزالله خرم آبادي
کارشناسي مدیریت فناوری اطلاعات
(نماینده)

عباس مسجدی
کارشناسي سخت افزار کامپیوتر

محمد متشکر
کارشناسي فیزیک

خدیجه آقایی
کارشناسي ارشد نرم افزارکامپیوتر

زهرا صحت
ديپلم تجربی

حسین خرمی
کارشناسي

حامد اقبالیان آرانی
کارشناسي

امیرحسین ابن علی
کارشناسي

زینب سادات حسینی
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: