شرکت
نرم افزاری ایده پرداز طلوع

کد استقرار: UOK00S024
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1384/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید محصولات نرم افزاری و تکمیل ساختار نرم افزار تحت وب CRM
اعضاء:

حمید رضا متشکر
مهندسی مکانیک

عزيزالله خرم آبادي
مدیریت فناوری اطلاعات
(نماینده)

عباس مسجدی
سخت افزار کامپیوتر

محمد متشکر
فیزیک

خدیجه آقایی
نرم افزارکامپیوتر

زهرا صحت
تجربی

حسین خرمی

حامد اقبالیان آرانی

امیرحسین ابن علی

زینب سادات حسینی
شرح ایده محوری و دستاوردها: