هسته
سامانه آمایش راه نشاط (سارن)

کد استقرار: UOK00P226
تاريخ ورود: 1396/04/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
ارائه ­ي خدمات حركات اصلاحي ورزشي از طريق طراحي و ساخت سه بعدي كفي كفش
اعضاء:

کیوان شریف مرادی
علوم ورزش
(نماينده)

مصطفی کمالی
ارتزپرتز

بهزاد ساکی
تربیت بدنی
دستاوردها: