هسته
اندیشه سازان راهبردی نویان

کد استقرار: UOK00P224
تاريخ ورود: 1396/03/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
توليد محتواي آموزشي در حوزه ي مديريت (سايت مكمل كتاب، نرم افزار، اپ هاي موبايلي، پادكست، سي دي و ...)
اعضاء:

عبدالرحمن قدرتیان کاشان
مدیریت بازرگانی
(نماينده)

رحمن عابدین زاده نیاسر
مدیریت
دستاوردها: