هسته
اندیشه سازان راهبردی نویان

کد استقرار: UOK00P224
تاریخ ورود: 1396/03/01
تاریخ خروج: 1396/11/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
توليد محتواي آموزشي در حوزه ي مديريت (سايت مكمل كتاب، نرم افزار، اپ هاي موبايلي، پادكست، سي دي و ...)
اعضاء:

عبدالجابر قدرتیان کاشان
دکتراي مدیریت بازرگانی
(نماینده)

رحمن عابدین زاده نیاسر
دکتراي مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها: