شرکت
فامينه زيست فناور

کد استقرار: UOK00S223
تاریخ ورود: 1396/02/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
سنتز پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک/ پلی گلایکولیک اسید (PLGA)
اعضاء:

محسن مرادیان
دکتراي شیمی آلی

حسینعلی رفیعی پور
دکتراي زیست شناسی سلولی و مولکولی
(نماینده)

صدیقه فلاحی
کارشناسي ارشد علوم و فناوری نانو
شرح ایده محوری و دستاوردها:

پلی(­لاکتیک-کو-گلایکولیک اسید) (PLGA) ازجمله پلیمرهای زیستی با ویژگی­های برجسته­ای همچون زیست سازگاری، زیست تخریب­پذیری، قابلیت شکل­پذیری در هندسه و اندازه­های متفاوت است. این پلیمر  به­طور گسترده‌ای برای مقاصد پزشکی از جمله ساخت کاشتنی­ها، داربست­ها در مهندسی بافت، ابزارهای دارورسانی، تجهیزات تشخیص طبی و ... مورد استفاده قرار می­گیرد. لازم به ذکر است کهPLGA  تنها پلیمر زیستی مورد تأیید سازمان FDA آمریکا برای کاربردهای درمانی است.