شرکت
پویا فناوران سیلک

کد استقرار: UOK00S201
تاريخ ورود: 1394/12/01
تاريخ خروج: 1395/05/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ارائه ی خدمات فنی و مهندسی در زمینه ی طراحی و ساخت سیستم های کنترلی و الکترونیک در حوزه ی موتورهای توربینی، هوا فضا و نفت
اعضاء:
دستاوردها: