شرکت
فراگام صنعت سیلک

کد استقرار: UOK00S166
تاریخ ورود: 1393/03/01
تاریخ خروج: 1395/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید برد ژاکارد الکترونیکی اشتابلی
اعضاء:

علي اصغر طالبي
کارشناسي الكترونيك
(نماینده)

علي اصغر طالبي
کارشناسي مهندسي الكترونيك

ریحانه فخری نیاسر
کارشناسي مهندسی برق

بهاره محمودی
کارشناسي مهندسی برق

هدی بهرام زاده
کارشناسي ارتباط تصویری

احسان دباغ
کارداني برق
شرح ایده محوری و دستاوردها:
  • ساخت و تولید دستگاه تستر هوشمند برد ژاکارد با قابلیت استفاده در ماشینهای قالی بافی
  • طراحی، ساخت و تولید برد ژاکارد اشتابلی مخصوص ماشینهای بافندگی شونهر
  • اتوماسیون صنعتی ماشین آلات ریسندگی و بافندگی
  • بررسی و امکان سنجی طراحی و ساخت ژاکارد تمام الکترونیکی