شرکت
نانو محک بهبود

کد استقرار: UOK00S136
تاریخ ورود: 1390/10/01
تاریخ خروج: 1392/04/18
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تصفیه ­ی فاضلاب کارخانجات به روش سنتی و نانو » و « فرآوری محصولات جدید قابل استفاده از بن­ گل
اعضاء:

زینب صفری
کارشناسي زبان انگلیسی

مرضیه صفری
کارشناسي علوم ازمایشگاهی

علی محمد صفری
کارشناسي طراحی صنعتی
شرح ایده محوری و دستاوردها: