شرکت
کیمیاگران صنعت امیر کبیر

کد استقرار: UOK00S124
تاریخ ورود: 1390/03/01
تاریخ خروج: 1393/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی
اعضاء:

علیرضا کرمعلی راوندی
حقوق

محسن چیت سازیان
مکانیک

مالک مهماندوست
مکانیک

مصطفی ربیع زاده
مدیریت

سمانه بانی
مهندسی شیمی
شرح ایده محوری و دستاوردها: