شرکت
کیمیاگران صنعت امیر کبیر

کد استقرار: UOK00S124
تاريخ ورود: 1390/03/01
تاريخ خروج: 1393/02/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی
اعضاء:

علیرضا کرمعلی راوندی
حقوق

محسن چیت سازیان
مکانیک

مالک مهماندوست
مکانیک

مصطفی ربیع زاده
مدیریت

سمانه بانی
مهندسی شیمی
دستاوردها: