شرکت
بهینه سازان صنعت کاشان

کد استقرار: UOK00S075
تاریخ ورود: 1388/02/01
تاریخ خروج: 1391/01/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت و تولید دستگاه پرکن و درب بند تمام اتوماتیک پت های گلاب و اسانس
اعضاء:

سید حسین میری قمصری
متالوژی
(نماینده)

الهه صمدی
برق

عطیه صمدی
گرافیک

مرضیه جانثار قمصری
ریاضی
شرح ایده محوری و دستاوردها: