شرکت
بهینه سازان صنعت کاشان

کد استقرار: UOK00S075
تاريخ ورود: 1388/02/01
تاريخ خروج: 1391/01/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ساخت و تولید دستگاه پرکن و درب بند تمام اتوماتیک پت های گلاب و اسانس
اعضاء:

سید حسین میری قمصری
متالوژی
(نماينده)

الهه صمدی
برق

عطیه صمدی
گرافیک

مرضیه جانثار قمصری
ریاضی
دستاوردها: