واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد

پایش صنعت کویر جم

اجرای خدمات پایش وضعیت در صنعت بافت و نساجی

پویا شیمی شکوفا

تولید محلول های زنگ بر و تمیز کننده فلزات، مخصوص صنایع و تاسیسات زیرساخت و تجهیزات نظامی (هوایی، دریایی، زمینی)

رشد آفرینان امید سلامت عطرآگین (Arômède)

بازرگاني (صادرات)، توليد و گردشگری در بخش گياهان دارويي و معطر

فن پژوه آتيه

ساخت دستگاه قبله نماي خودكار

گراف

تولید تجهيزات آزمايشگاهي high voltage و low voltage

سرآمدان ماندگار وطن

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی

فناوران فیزیک نور

طراحي و ساخت طيف سنج نوري