واحدهای پذيرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد


کیمیاگران صنعت امیر کبیر

مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی

مغناطیس دقیق کویر

ساخت دستگاههای مغناطومتر

نوین ریس سنج

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی نساجی