واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد

ریگ سبز کویر

استفاده از ماسه بادی در تولید مصالح ساختمانی نوین

فن دقیق کوثر

تولید و بهبود سازی تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی به ویژه آزمایشگاه­ های سلول ­های خورشیدی نانو ساختار

کیمیاگران صنعت امیر کبیر

مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی

مغناطیس دقیق کویر

ساخت دستگاههای مغناطومتر

نوین ریس سنج

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی نساجی