واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد

مهندسین مشاور جهان شهر پایدار

انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ومطالعات شهری و منطقه ای

زیست فن

تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش های نوین کشت بافت

محور الکترونیک

طراحی و تولید اکو آمپلی فایر توسعه یافته

بهره­ وران انرژیهای کویر کاشان

بهره گیری از انرژی نو در منطقه کاشان

رسا رایانه پرداز

طراحی پرتال مشاغل کاشان

فشارشکن

تشک مواج

نرم افزاری ایده پرداز طلوع

تکمیل ساختار نرم افزار تحت وب CRM

رهیاب شبکه

ارائه و گسترش خدمات نوین ISP و VOIP

کشت و صنعت آبشیرین

کشاورزی و صنایع وابسته و بازرگانی

گلکاران، تقطیران و باریج اسانس (GTB)

ماشین سازی، داروهای گیاهی و اسانس و عصاره های گیاهی- طراحی و ساخت دستگاههای اسانس گیری با روشهای مختلف و تکنولوژیهای جدید

لاستیک

صنایع شیمیایی