بازدید مسؤولین واحد مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مرکز رشد
تاریخ : چهارشنبه، 26 آبان، 1395
موضوع : اخبار,
در این  بازدید خانم دکتر میدانی، مدیر اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و آقای دکتر نبوتی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات و مسؤول واحد آموزش مجازی دانشگاه حضور داشتند. ابتدا خانم دکتر میدانی اظهار داشت: اطلاعات ما در حوزه ی علوم پزشکی پراکنده است. نرم افزارهایی که دانشجویان تولید می کنند پاسخگوی نیازهای بیمارستان نیست و کاربران آن را نمی پسندند. نیاز به حمایت داریم تا دانش ما به نرم افزار تبدیل شود. باید نقطه ی شروع همکاری و زمینه ی کار مشترک با دانشگاه کاشان و مرکز رشد مشخص گردد. نظام سلامت در حوزه ی  IT داده های خوبی دارد. به فن مذاکره نیز نیاز داریم.

\r\n\r\n

سپس آقای دکتر نبوتی به وجود داده های خوب در حوزه ی مرکز تحقیقات تروما و معاونت غذا و دارو اشاره کرد و افزود: شرکت های مرکز رشد می توانند در زمینه ی نسخه نویسی الکترونیک که با موانع فنی و فرهنگی روبروست، به ما کمک کنند. کشورهای اروپایی در این زمینه به آمار 100 درصد نزدیک شده اند. همچنین می توانیم در زمینه ی آموزش مجازی و شبیه سازی جهت آموزش همکاری کنیم.

\r\n\r\n

سپس آقای دکتر ابراهیم پور عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده ی مهندسی و کامپیوتر اظهار داشت: یک پروژه ی اندرویدی جهت پزشکان نوشته شده و آماده است. نیازمند احیای شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی که در رابطه با سیاستگزاری پروژه های آی تی فعالیت می کرد، هستیم. اکنون وقت رسیدگی به طرح هوشمند سلامت است. در حال راه اندازی پژوهشکده ی  big data هستیم.

\r\n\r\n

دکتر رفیعی پور عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده ی اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان داشتن اطلاعات اشاره شده را برای گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان بسیار مفید دانست. وی خاطر نشان کرد باید همکاری کنیم و گره ها را باز کنیم تا به جامعه خدمت کنیم. کلنگ یک پژوهشگاه در رابطه با سرطان در حوزه ی بیوتکنولوژی  در دانشگاه کاشان به زمین زده شده است.

\r\n\r\n

سپس نمایندگان واحدها ضمن معرفی خود زمینه های همکاری با دانشگاه علوم پزشکی را بر شمردند:

\r\n\r\n

آقای زارعی از هسته ی رضوان: در رابطه با برنامه نویسی اندرویدی و تولید بازی در حوزه ی سلامت می توانیم نیازها را برطرف کنیم. دانشگاه می تواند با شورای عالی فضای مجازی که در اداره ی ارشاد تشکیل شده است همکاری کند.

\r\n\r\n

آقای نیکوکار از شرکت سیزان خواستار تهیه ی لیست موضوعات مورد نیاز در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه آن به واحدهای مرکز رشد شد.

\r\n\r\n

دکتر روحانی: زمینه ی نرم افزاری کردن بحث طب سنتی بسیار موجود است. می توان کاشان را قطب طب سنتی کشور کرد.

\r\n\r\n

آقای حنطه از هسته ی اسپاد ضمن اشاره به شروع به کار نرم افزار تروما در مرکز سینای دانشگاه تهران اعلام کرد که کدگزاری آن در هسته ی اسپاد، مستقر در مرکز رشد، انجام شده است.

\r\n\r\n

\"\"

\r\n\r\n

\"\"

\r\n\r\n

\"\"

\r\n\r\n

\"\"منبع این مقاله : مرکز رشد دانشگاه کاشان
http://roshd.kashanu.ac.ir/

آدرس این مطلب :

http://roshd.kashanu.ac.ir//modules.php?name=News&file=article&sid=230&title=بازدید-مسؤولین-واحد-مدیریت-اطلاعات-سلامت-دانشگاه-علوم-پزشکی-کاشان-از-مرکز-رشد