در این قسمت می توانید لینک و لوگوی سایت ما را مشاهده کنید
و آن را در سایت خود قرار دهید.

لطفا کدهای مربوطه در زیر لوگو را کپی کرده و در قالب سایت خود قرار دهید.
مرکز رشد دانشگاه کاشان مرکز رشد دانشگاه کاشان     Here is a collection of some of our medium size link to buttons.
لطفا کدهای مربوطه در زیر لوگو را کپی کرده و در قالب سایت خود قرار دهید.
مرکز رشد دانشگاه کاشان مرکز رشد دانشگاه کاشان 
دوستانموسسه خدمات فناوری تا بازار


جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی


ثبت اختراع


سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور


سامانه مدیریت پژوهش  و  فناوری ایران


وزارت علوم


معاونت پژوهش و فناوری وزارت


کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان


شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان